martes, 22 de setembro de 2020

Curso 2020-21 na Biblioteca Ramón Caride

 En Outubro encomezaremos empregar a Bblioteca Ramón Caride, con algunhas modificacións en canto a espazos, procedementos de uso e modalidades de empréstito. Este será un curso excepcionalmente atípico, porén, trataremos de seguir espallando a lectura e o devezo polos libros no noso alumnado como alternativa de ocio e fonte inesgotable de saber. 

#BibliotecaRamonCaride #besgalAbertas
Moito cómic

Este ano, as bibliotecas escolares traballaremos especialmente a banda deseñada. Neste vídeo presentámosvos as primeiras adquisicións deste ...